NABÓR NA KURSY
2015-10-06 14:25:14
Zapraszamy na kursy:

Operatorów maszyn:
- klasa III i II: koparko-ładowarka, koparka jednonaczyniowa, ładowarka jednonaczyniowa, spycharka
- klasa III: frezarki do nawierzchni do 1200mm, maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych do 8m, skrapiarki do nawierzchni bitumicznych do 7m3, urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania, walce drogowe do 18 ton, narzędzia udarowe ręczne, przecinarki do nawierzchni dróg, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne


Planowany termin rozpoczęcia: PAŹDZIERNIK 2015
ZAPRASZAMY NA KURSY
2015-07-29 12:04:18
KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH KAT. II WJO Z UPRAWNIENIAMI NA WYMIANĘ BUTLI GAZOWEJ
Liczba godzin: 67
Egzaminy:
Egzamin zewnętrzny przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Termin realizacji: październik 2015

KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH SPECJALIZOWANYCH ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM KAT. I WJO
Liczba godzin: 81
Egzaminy:
Egzamin zewnętrzny przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Termin realizacji: październik 2015

SPAWANIE METODY MAG, TIG, MIG, ELEKTRYCZNE, GAZOWE
Egzaminy:
Egzamin zewnętrzny przed Komisją Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.
Termin realizacji: 28.09.2015-27.10.2015

Wymagania wstępne:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie co najmniej podstawowe/gimnazjalne,
- aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu określonej specjalności
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2013-03-27 00:09:11
Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowo-Handlowe UNIVERSUM jako Beneficjent Projektu „Poprawa konkurencyjności Universum poprzez udoskonalenie świadczonych usług” realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 – stanowiska szkoleniowe spawalnicze, części nr 2 - zestawy do nauki spawania elektrycznego elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, części nr 3 – zestawy do nauki przecinania plazmowego blach, części nr 4 – nożyce gilotynowe do przecinania mechanicznego blach.

Załączniki:
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_12.10.doc
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2013-03-27 00:07:34
Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowo-Handlowe UNIVERSUM informuje o wszczęciu postępowania na zakup i dostawę wyposażenia sali szkoleniowej dla spawaczy realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa konkurencyjności Universum poprzez udoskonalenie świadczonych usług”, który jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W załączonym pliku znajduje się treść ogłoszenia o zamówieniu powyżej 14 tysięcy euro.

Załączniki:
ogloszenie_o_zamowieniu.doc
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
2013-03-27 00:07:10
Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowo-Handlowe UNIVERSUM jako Beneficjent Projektu „Poprawa konkurencyjności Universum poprzez udoskonalenie świadczonych usług” realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 – zestawy do nauki spawania elektrycznego elektrodą otuloną o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 4 – zestawy do nauki spawania gazowego oraz o unieważnieniu ogłoszenia o zamówieniu dla części nr 1 – stanowiska szkoleniowe spawalnicze, części nr 3 - zestawy do nauki spawania elektrycznego elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, części nr 5 – zestawy do nauki przecinania plazmowego blach, części nr 6 – nożyce gilotynowe do przecinania mechanicznego blach.

Załączniki:
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2013-03-27 00:06:19
Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowo-Handlowe UNIVERSUM informuje o wszczęciu postępowania na zakup i dostawę wyposażenia sali szkoleniowej dla spawaczy realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa konkurencyjności Universum poprzez udoskonalenie świadczonych usług”, który jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej:
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W załączonym pliku znajduje się treść ogłoszenia o zamówieniu powyżej 14 tysięcy euro.

Załączniki:
ogloszenie_o_zamowieniu.doc
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIU OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
2013-03-27 00:04:25
Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowo-Handlowe UNIVERSUM jako Beneficjent Projektu „Poprawa konkurencyjności Universum poprzez udoskonalenie świadczonych usług” realizowanego w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 3 – zestawy do nauki spawania elektrycznego elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych i obojętnych oraz o unieważnieniu ogłoszenia o zamówieniu dla części nr 1 – stanowiska szkoleniowe spawalnicze, części nr 2 - zestawy do nauki spawania elektrycznego elektrodą otuloną, części nr 4 - zestawy do nauki spawania elektrycznego elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, części nr 5 – zestawy do nauki spawania gazowego, części nr 6 – zestawy do nauki przecinania plazmowego blach, części nr 7 – nożyce gilotynowe do przecinania mechanicznego blach.

Załączniki:
informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2013-03-27 00:03:20
Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowo-Handlowe UNIVERSUM ogłasza o wszczęciu postępowania na zakup i dostawę wyposażenia sali szkoleniowej dla spawaczy realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa konkurencyjności Universum poprzez udoskonalenie świadczonych usług”, który jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:
ogloszenie_o_zamowieniu.doc
Projekt "Poprawa konkurencyjności Universum poprzez udoskonalenie świadczonych usług"
2013-03-27 00:02:17
W 2012 roku Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowo-Handlowe UNIVERSUM rozpoczęło realizację projektu pn: „Poprawa konkurencyjności Universum poprzez udoskonalenie świadczonych usług”, który jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Strategiczny cel projektu inwestycyjnego to zwiększenie konkurencyjności firmy Universum poprzez udoskonalenie świadczonych usług szkoleniowych dzięki zastosowaniu nowoczesnych i profesjonalnych urządzeń. Projekt jest projektem inwestycyjnym i dotyczy zakupu wyposażenia sali szkoleniowej dla spawaczy. W ramach projektu zakupione będą następujące środki trwałe:

stanowiska szkoleniowe spawalnicze,
zestawy do nauki spawania elektrycznego elektrodą otuloną,
zestawy do nauki spawania elektrycznego elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych i obojętnych,
zestawy do nauki spawania elektrycznego elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych,
zestawy do nauki spawania gazowego,
zestawy do nauki przecinania plazmowego blach,
nożyce gilotynowe do przecinania mechanicznego blach.
Całkowita wartość projektu to: 142.680,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego: 99.876,00 zł


Załączniki:
specyfikacja.doc